DETTE GJØR

arrangamentsgruppen

Vi har som formål å skape samhold og trivsel blant kadettene på Krigsskolen gjennom å arrangere fester, samt å legge til rette for et godt samarbeid med Kadettsamfundets samarbeidsskoler. Arrangementsgruppen er ansvarlig for å arrangere de to store festene ved skolen, en vårfest og en høstfest. Vårfesten varierer som regel tema fra år til år, mens høstfesten i en årrekke har gått under navnet «Academy Night Race». Arrangementsgruppen består av fire medlemmer: Arrangementssjef, Eksternkoordinator, Sjef Messestyret, og PR-sjef.

FRANS-PHILIP

ARRANGEMENTSSJEF

NICOLAI

EKSTERNKOORDINATOR

KRISTIAN

SJEF MESSESTYRET

OLA MIKKEL

PR-SJEF