Idrett

19 Mar 2017

Håplause kadetter!

"Håplausen" er en tradisjon som ble opprettet i 1991 hvor håplause kadetter innenfor en tidsramme på 12 måneder skal gjennomføre…

Read more