Kadettsamfundet

21 Mar 2017

Årsmøte NKF

I anledning FOS KS ble det i dag arrangert årsmøte i NKF. Norsk Kadettforum består av presidentene og visepresidentene ved…

Read more