krigsskolen skal vinne naka…alltid!

DETTE ER

idrettslaget

Her på Krigsskolen har vi gjennom Kadettsamfundet og ILKS et bredt tilbud innenfor mange idretter og aktiviteter. På Krigsskolen er det kun fantasien som setter grenser for hva man kan opprette av idrettslag.

Dette gjør vi

Formålet med ILKS er å hjelpe kadettene til å drive organisert idrett i fritiden, representere skolen utad, fremme fysisk operativ yteevne på skolen og skape avdelingsånd. ILKS har 16 undergrupper. De fleste gruppene har to ukentlige organiserte treninger. Tilbudet er selvfølgelig lavterskel og alle kan delta når som helst. I tillegg har vi grupper som ikke driver med organisert trening, f.eks. fallskjerm og dykking, hvor man kan delta på kurs hvert år for å bli sertifisert innenfor de forskjellige aktivistene. ILKS har gjennom sitt samarbeid med Norsk studentidrett (NSI) blitt mer synlig den ”sivile verden”. Vi har deltatt på Studentidrettslekene i Oslo, et nyopprettet arrangement med stort potensiale. Vi har også vært i dialog med NSI om delta på Studentlekene, og ILKS har mål om å stille i flere idretter i fremtiden.

NAKA

En av de viktigste oppgavene til ILKS er NAKA. Hvert år samles alle Krigsskolene for å kåre den beste skolen innen idrett. På NAKA konkurrerer vi i Løping, svømming, skyting (rifle og pistol), fotball og ballspill (basket, volleyball og innebandy).

ILKS ER EN FANTASTISK ARENA FOR ALLE KADETTER SOM ØNSKER Å DRIVE MED IDRETT I EN SOSIAL RAMME
BJARKI - Formann ILKS
bjarki