Av kadetter, for kadetter
SISTE NYTT FRA

kadettsamfundet

Velkommen til Kadettsamfundets nettsider!

Åpningsfest for NAKA 2018

Posted by mikkel on 22/01/2018
Tags: 

Torsdag 1. februar blir det åpningsfest på NAKA med tema afterski. Ta derfor på deg ditt heftigeste afterskiantrekk og gjør klar for en bra kveld! Det vil bli kåret en vinner for beste antrekk, og «DJ Dan» sin nære slektning vil komme for å spille konsert. I tillegg vil det også bli arrangert ulike konkurranser og sprell. Baren er åpen fra kl. 20:00!

Generalforsamling

Posted by mikkel on 13/01/2018

styret

Kjære medkadetter!

Snart er det duket for Kadettsamfundets generalforsamling, og at både gamle og nye ansikter skal lede styret videre. Men hva er egentlig generalforsamlingen?

Kadettsamfundets generalforsamling er organisasjonens høyeste organ, og brukes blant annet for å endre vedtekter, styremedlemmers arbeidsoppgaver og generelt gi styret de føringene som er nødvendig for å oppnå Kadettsamfundets formål, nemlig å skape et god miljø blant kadettene på Krigsskolen. Den ordinære generalforsamlingen er årlig, og skal gjennomføres i første kvartal. Det som gjennomgås er årsberetning og reviderte regnskaper for Kadettsamfundet og ILKS, budsjettforslag for kommende periode, innmeldte saker og valg av nye styremedlemmer.

Årets generalforsamling er satt til 26. februar. I nærmeste fremtid vil det legges ut blekker som informerer om de ulike stillingene, og etter hvert også søknadene til de som søker på de ulike vervene. Vi håper at alle som kunne tenke seg et verv sender inn søknad når den tiden kommer, og at dere oppmuntrer de dere mener bør søke til å gjøre nettopp det.

URE-Workshop på T-10

Posted by mikkel on 12/12/2017

3BCB0DDA-C6B1-4547-A515-6DF80FDD23D6.jpeg

Med ny utdanningsreform (URE) på Krigsskolen vil studieløpet bli kortet ned slik at kadettene kan bli tatt opp direkte fra førstegangstjeneste og videregående skole. Krigsskolen blir høyskole, instruktør blir lærer, og kadettene vil få et større ansvar for egen læring. Som en konsekvens av dette vil også Kadettsamfundet stå ovenfor en rekke utfordringer som organisasjon. I dag inviterte derfor Kadettsamfundet til en workshop ved den gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 i Oslo for å planlegge den nye reformen og tiden fremover.

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si hvordan URE vil påvirke skolehverdagen til kadettene, men allerede 23. juli starter et nytt kull under den nye reformen. Det er derfor viktig for oss i Kadettsamfundet å kunne møte realiteten til URE på et tidligst mulig tidspunkt slik at kvaliteten kadettene opplever på skolen fortsetter å holde et høyt nivå.

På workshopen ble det derfor tatt opp problemstillinger som hvordan Kadettsamfundet kan imøtekomme overgangen for å minimere konsekvensen og hvordan Kadettsamfundet kan bidra til å fylle hull som oppstår i forbindelse med ny URE.

Basert på det som kom fram i dag vil Kadettsamfundet sammenfatte forslagene og legge de fram for generalforsamlingen i februar.

KS Innovasjonsdag 2017

Posted by Petter Gillebo on 23/10/2017

Tema for innovasjonsdagen 2017 er Landmaktsutredningen! Hvordan kommer utredningen til å påvirke fremtidige troppssjefer i Hæren, og hva blir veien videre for Hæren?

KS Innovasjon inviterer til en hel dag med foredragsholdere fra FFI, Hærens Våpenskole, Den Finske Krigsskole og forsvarsindustrien v/FSI, Nammo og Kongsberg.

I tillegg vil det også i år være en teknologimesse der forsvarsindustrien stiller ut den nyeste militære teknologien.

Vel møtt!

– KS Innovasjon

Velkomstuken 2017

Posted by Petter Gillebo on 03/09/2017

 

Forrige søndag avsluttet vi VUKA17. Velkomstuken ved Krigsskolen arrangeres alltid den første uken etter skolestart når alle kull er samlet på skolen. Hensikten er å ønske de nye kadettene velkommen til skolen, samt gi de gamle en god start på det nye skoleåret.

Uken startet (relativt) rolig på mandag, med en get-together for nytt kull. Her fikk de en inbrief for den kommende uken, og gjennomførte allerede her noen konkurranser i lagsrammen. Karaokekonkurransen forblir udokumentert, men satte tidlig en bra standard for resten av uken!

Tirsdag ble månedens øltime arrangert. En velholdt tradisjon de siste år, hvor vi prøver å få samlet alle kull, de få gangene vi alle er i leir.

Onsdag var “Kadettsamfundets dag”. Her holdt presidenten en mer inngående brief rundt driften av Kadettsamfundet, etterfulgt av postrullering med info fra de ulike undergruppene.

Etter ILKS hadde presentert alle idrettslagene, ble dagen avsluttet med grilling og baråpning.

 

Torsdag var det duket for volleyballturnering. For å by på litt friksjon var det bestilt regn under turneringen, men dette stoppet ikke noen av de femten lagene som møtte opp. Våre samarbeidsskoler stilte også mannsterke, med lag fra Politihøgskolen, Lovisenberg, Juridiske fakultet, Veterinærhøgskolen, og Høyskolen Diakonova.

Det skal selvsagt nevnes at vinneren av årets volleyballturnering ble Stabsskolen, som med sin rutine feide all motstand til side. De gamle er fortsatt eldst. Gratulerer!

 

Fredag var som vanlig avsatt til Oslo by Night. Et arrangement hvor de nye kadettene blir bedre kjent med utelivet, og våre stamsteder i Oslo. Her reiser de nye fra bar til bar, og løser gitte utfordringer på de ulike stedene. Med eget konsertlokale på ‘Hvaskjer’ hvor vårt husband “Bom Repeter” arrangerte Beat for Beat, var det duket for god stemning hele kvelden.

Lørdag ble ukens finale; med rebusløp, revy og velkomstfest. Rebusløpet startet 11:00 for 1. kull, og fortsatte der forrige kveld slapp. Sterk mobilisering, og innsats over evne gjorde dagen til en morsom seanse for både deltakere og tilskuere.

Årets revy var oppsatt av 2. kull (Sehested og Garben), og her må vi få takke for et forrykende show, som underholdte både kadetter og ansatte fra start til slutt! En pangåpning på velkomstfesten, som ikke endte før siste mann forlot Löwens.

Löwelurken som arrangør ønsker å rette en stor takk til Kull Sehested og Garben, som har driftet alt av arrangementer og poster. Videre ønsker vi alle kadetter og ansatte et forrykende godt år, med mange gode arrangementer på vei!

Dum vivmus. Vivamus. Bibamus. Moriendum est.

Kommende arrangementer

Icebreakers Cup 2018 – 28. April

Sports Night 2018 – 28.  til 29. April

@kadettsamfundet

Møtereferat