Kadettsamfundet ønsker å gratulere alle som fikk tilbud om skoleplass etter opptaket. Vi gleder oss til å møte dere til høsten.