DETTE GJØR

arrangementsgruppen

Vi har som formål å skape samhold og trivsel blant kadettene på Krigsskolen gjennom å arrangere fester, samt å legge til rette for et godt samarbeid med Kadettsamfundets samarbeidsskoler. Arrangementsgruppen har ansvaret for å arrangere de to store festene ved skolen, en vårfest og en høstfest. Vårfesten varierer som regel tema fra år til år, mens høstfesten i en årrekke har gått under navnet «Academy Night Race». Arrangementsgruppen består av to medlemmer: Eksternkoordinator og Barsjef.

SONDRE NORDHUS

EKSTERNKOORDINATOR

CASPER CALMEYER

BARSJEF