I anledning FOS KS ble det i dag arrangert årsmøte i NKF. Norsk Kadettforum består av presidentene og visepresidentene ved de tre kadettsamfunnene i Norge. På møtet ble det blant annet tatt opp følgende saker:

  • Forrige års drift av kadettsamfunnene
  • Finansieringsutfordringer
  • Muligheter og utfordringer med ny skoleordning
  • Samarbeidsarenaer for de tre kadettsamfunnene

Fullstendig referat vil bli tilgjengelig på nettsiden i løpet av neste uke.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Kadettsamfunnet og Valkyrien!

 

Fra venstre: Jostein Kråkemo (Visepresident Kadettsamfunnet), Berge Prytz (Visepresident Valkyrien), Ole Petter Schøyen (President Valkyrien), Espen Isaksen (Messepresident Kadettsamfunnet), Audun Trovåg (President Kadettsamfundet), Rasmus Olsen (Visepresident Kadettsamfundet).

Tags

Comments are closed