Kull Garben har satt to streker under svaret på siste eksamen på Høgskolen, Kull Sehested har tjuvstartet på 3. semester, Kull Gram har hatt eksamen i Ledelse av operasjoner og Kull Tronstad har levert sitt første arbeidskrav, mens Kull Krebs og Kull Gyldenløve har vært på fagkurs og er klare for nye utfordringer utenfor Krigskolens fire trygge vegger. Nevneverdig er det selvfølgelig også at Kull Gram og Kull Tronstad har slitt seg gjennom det […]
­ Löwelurkens Fjellgeit gjennomførte sin offisielle oppstartstur fra fredag 17. til søndag 19.mars. Turen gikk til Gaupne i indre Sogn, der de 8 kadettene ble introdusert for «Alaskadalen». Kallenavnet «Alaska» kommer av at de lokale ønsker å holde stedet mest mulig skjult for studentmassen i Sogndal, slik at det blir mest mulig urørt pudder på «de-som-vet». Lørdagen gikk med til å gå topptur, bygge hopp samt hygge seg med skogskjøring både i dagslys og senere […]
­­­ Helgen 24-26 Mars var Eivind Høysæter og Bjarki Brynjarson til Trondheim for å delta på Nettverkssamling i Regi av NSI. (De jobber sammen med høgskoler og universiteter for å arrangere sportslige turneringer og for å støtte opp under norsk studentidrett.) Nettverkssamlinga hadde til hensikt å samle de ulike universitetene og høgskolene i Norge for å dele erfaringer, bli kjent og ha fokus på hvordan en kan organisere og gjennomføre mesterskap og arrangement: Høyst relevant […]
­ Den 8. mai i år arrangerer igjen Norges Veteranforbund et sykkelritt som heter ”På hjul med veteraner”. Det er et 100 kilometer langt tur ritt fra Kongsvinger til Oslo som har til hensikt å hedre og vise respekt for alle norske soldater som har bidratt for å verne Norges suverenitet i krig, internasjonale operasjoner og FN-misjoner. I tillegg til sykkelritt vil det være en sosial sammenkomst, festmiddag og overnatting på Forsvarets veteransenter på Bæreia. […]