møt opp og prøv deg på

crossfit tyr

CrossFit Tyr er en CrossFit affiliate som driftes av kadetter ved Krigsskolen

CrossFit Tyr er en CrossFit affiliate som driftes av kadetter ved Krigsskolen. Vi går under det som heter non-profitt afiliateship, noe som vil si at vi gjør dette helt uten fortjeneste og med det mål å gi et bedre tilbud til Krigsskolen med venner. Når vi ligger under CrossFit inc, så kan dere som møter opp være sikker på at instruktørene har god kompetanse innenfor CrossFit. Årlig sender vi kadetter som viser ekstra engasjement og interesse på Lv.1 CrossFit instruktør-kurs. Gruppen består av en god kjerne, som gjennom CrossFit Tyr skaper godt samhold og treningsglede. Alle kadetter og venner er velkommen til å utforske og utvikle egne fysiske og mentale kapasitet. CrossFit passer for alle og tilpasses til hver atlet som kommer på trening.

DETTE ER GREIA MED

logoen vår

LØVENE

Vi har lagd egne CrossFitt Løver som baserer seg på Krigsskolen sitt avdelingsmerke riksløven. Løven symboliserer kongemakt og styrke.
Vi valgte å bruke 2 løver for å tilkjennegi viktigheten av at vi sammen er sterkere og at vår gruppe er et fellesskap.

SLAGORDET

”Si vis pacem para bellum”
”If you want peace, prepare for war”
Krigskolen sitt slagord. God fysisk kapasitet gir økt evne til å kunne takle krigens krav og utfordringer. CrossFit som en treningsform vil være en god premissleverandør for å kunne legge til rette for et bredt spekter av ferdigheter.

GRUPPENAVNET

Tyr er både visdomsgud og krigsgud i den norrøne mytologien, og den modigste av alle gudene med stor innflytelse på seieren i kamp. Tyr var også gud for ære, rettferdighet og tinget. Tyr er også kjent som den eneste av gudene som var villig til å ofre handa si for å kunne binde og fange Fenrisulven, ulven han hadde matet fra den var liten. Egenskaper og uselviske handlinger en offiser vil kunne strebe etter.

  • Leder for gruppa

    Kristian Moe Løvik

  • Treningstider

    Man, Ons: 1700-1830 Fre: 0630-0730

  • Hvor?

    Plasthallen