13/01/2018 mikkel

Generalforsamling

styret

Kjære medkadetter!

Snart er det duket for Kadettsamfundets generalforsamling, og at både gamle og nye ansikter skal lede styret videre. Men hva er egentlig generalforsamlingen?

Kadettsamfundets generalforsamling er organisasjonens høyeste organ, og brukes blant annet for å endre vedtekter, styremedlemmers arbeidsoppgaver og generelt gi styret de føringene som er nødvendig for å oppnå Kadettsamfundets formål, nemlig å skape et god miljø blant kadettene på Krigsskolen. Den ordinære generalforsamlingen er årlig, og skal gjennomføres i første kvartal. Det som gjennomgås er årsberetning og reviderte regnskaper for Kadettsamfundet og ILKS, budsjettforslag for kommende periode, innmeldte saker og valg av nye styremedlemmer.

Årets generalforsamling er satt til 26. februar. I nærmeste fremtid vil det legges ut blekker som informerer om de ulike stillingene, og etter hvert også søknadene til de som søker på de ulike vervene. Vi håper at alle som kunne tenke seg et verv sender inn søknad når den tiden kommer, og at dere oppmuntrer de dere mener bør søke til å gjøre nettopp det.