uteksaminer med

krigsskolering

Krigsskoleringen er en profesjonsring og et synlig tegn på at man har gjennomført grunnleggende offisersutdanning ved Krigsskolen. Kadettsamfundet opptok i 1978 tradisjonen med å få produsert krigsskoleringer, en tradisjon som kan sees i sammenheng med lignende tradisjoner ved høyskoler og universiteter verden over.

OM RINGEN

Krigsskoleringen er utformet i massivt gull og emalje, med riksløven og«Krigsskolen» i gull på sort plate.

Tradisjonsbærerne administrerer krigsskoleringen på vegne av Kadettsamfundet. Tillatelse til å bære ringen gis kun til de som har fullført og bestått 3-årig grunnleggende offisersutdanning ved Krigsskolen. Tidligere kadetter fra 2-årig studieløp ved Gimlemoen eller Linderud tillates også å bære ringen.

I 2010 utformet man også kvalkursringen som tillates båret av personell som har gjennomført og bestått Krigsskolens kvalifiseringskurs (i dag kalt grunnleggende offiserskurs) og Elever Sivile Studier. Kvalkursringen er utformet i emalje og massivt hvitt gull eller sølv, med riksløven og «Krigsskolen» på sort plate.

Kjøpstillatelse for skoleringene utstedes av tradisjonsbærerne. Kontaktperson for kjøp av skoleringer i 2018 er Kristian Reitan. Han nås på telefon: 98 61 26 57.

Gjennomført utdanning ved Krigsskolen må dokumenteres ved søknad om tillatelse til å kjøpe skolering. Når kjøpetillatelsen er innhentet kan man ta kontakt med gullsmed R. Ølstad for å bestille skolering.

krigsskoleringens

statutter

§ 17 – Krigsskoleringen

§ 17.1 – Bakgrunn
Kadettsamfundet har i 1978 tatt opp igjen tradisjonen fra noen årtier tilbake og fått iverksatt utforming, produksjon og salg av en skolering.

§ 17.2 – Formål
Hensikten med disse vedtektene er å sikre at tradisjonen med en skolering blir videreført i Kadettsamfundets regi.

§ 17.3 – Ringbærere
Krigsskolens ring er et symbol for Krigsskolens egenart og unike utdanning. Derfor blir retten til å bære denne ringen gitt til de som har et utdanningsløp som kjennetegnes av denne egenarten. Ringen kan bare kjøpes og bæres av offiserer som har gjennomført og bestått et treårig utdanningsløp ved Krigsskolen Linderud med den egenart og identitet dette representerer. Tidligere kadetter fra 2-årig løp ved Gimlemoen eller Linderud tillattes også å bære ringen.

§ 17.4 – Utseende
Ringen er i massiv gult gull, med riksløven og «Krigsskolen» i gull på sort plate.

§ 17.5 – Anskaffelse av ring
Ved anskaffelse av ring må man søke om kjøpstillatelse fra Kadettsamfundet. Gjennomført utdanning ved Krigsskolen må dokumenteres i søknaden. Når kjøpstillatelsen er utstedt kan den enkelte ta kontakt med gullsmeden for å bestille skolering. Samme prosedyre gjelder ved tap av ring. Prisen på ringen fastsettes årlig av Kadettsamfundet i samråd med gullsmed.

§ 17.6 – Kvalkursringen
Ringen kan bare kjøpes og bæres av offiserer som har gjennomført og bestått Grunnleggende Offiserspåbygning, tidl. Forsvarets kvalifiseringskurs eller Grunnleggende Offiserskurs. Ordningen har tilbakevirkende kraft til og med kull 02/09. Prosedyrer for anskaffelse og ved tap av kvalkursringen er som i §5 Ringen er utformet i massivt hvitt gull, med riksløven og ordet Krigsskolen på sort plate.

KAI ERIK STORSVEEN KARLSEN

Gullsmed R. Ølstad

988 62 011