01/07/2017 Petter Gillebo

KS Innovasjon besøker Kongsberg gruppens sommerprosjekt for studenter

KS Innovasjon besøkte Kongsberg gruppens sommer prosjekt for studenter på fredagen. Vi fikk en omvisning hos de ulike prosjektgruppene og fikk se hva de hadde fått til så langt. Det er imponerende hva studentene får til på en sommer, her snakker vi avansert høyteknologi!

KS Innovasjon skal bidra med et senario der alle disse kapasitetene skal operere sammen for å løse et fiktivt oppdrag, interessert i å være med? Meld deg inn på KS Innovasjons facebook gruppe.