NÅR TEKNOLOGIEN FORNYES

ks innovasjon

KS Innovasjon er en gruppe som fokuserer på nyskaping i forsvarssektoren. Gruppen retter søkelyset mot utviklingen innenfor områder som kan ha betydning for og påvirkning på landmakten.

HVA GJØR VI?

Vi vil følge med på ny teknologi, gammel teknologi brukt på nye måter, utvikling innen strategi og taktikk og ikke minst utviklingen av militære ledere. Med dette vil vi inspirere våre medkadetter til kreativitet og nytenkning gjennom diskusjonsforum, briefer, forelesninger, nettverksbygging, utflukter og debatt.

VÅR AMBISJON

KSI har en ambisjon om å ha et tett samarbeid med FFI, FSI og aktører fra industrien. Ved å ha dette vil KSI holde seg godt oppdatert om utviklingen både i dag og i fremtiden og sørge for at kadetter har best mulig utgangspunkt for den utfordringen de møter som nyutdannede offiserer. En viktig arena for å bygge dette samarbeidet er og vil være Innovasjonsdagen. Innovasjonsdagen i 2016 var en stor suksess og dette vil vi bringe videre fremover, slik at vi kan utvikle og gjøre denne arenaen enda bedre.

TURER

Gruppen vil også arrangere turer ut til industrien for å se på hva de jobber med og hva de tenker er fremtiden for landmakten og utstyret vårt. Ved å gjøre dette håper vi på å skape både debatt og nytenkning hos kadettene på hvordan fremtidens utstyr vil forandre metode, taktikk og strategi.

ISAK SVARTIS BOTNEN

SJEF INNOVASJON