KS Innovasjonsdag 2017

Tema for innovasjonsdagen 2017 er Landmaktsutredningen! Hvordan kommer utredningen til å påvirke fremtidige troppssjefer i Hæren, og hva blir veien videre for Hæren?

KS Innovasjon inviterer til en hel dag med foredragsholdere fra FFI, Hærens Våpenskole, Den Finske Krigsskole og forsvarsindustrien v/FSI, Nammo og Kongsberg.

I tillegg vil det også i år være en teknologimesse der forsvarsindustrien stiller ut den nyeste militære teknologien.

Vel møtt!

– KS Innovasjon