SLIK ER

livet på skolen

Gjennom Kadettsamfundet er det en rekke undergrupper som tar for seg ulike aktiviteter på skolen. Via nedtrekksmenyen kan du lese mer om noen av disse.

Dette gjør vi

Krigsskolen er Hærens grunnleggende offisersskole, og er den eldste av de tre krigsskolene i Norge. Skolen har holdt til flere steder, både i Oslo sentrum og Sørlandet, men er i dag på Linderud i Oslo. Her finner vi en operativ og ingeniørlinje, som begge har tre årskull. Hæren har også kadetter på logistikklinja på Sjøkrigsskolen i Bergen, på kampluftvernlinja på Luftkrigsskolen i Trondheim og sivile studenter i flere ulike retninger.

Krigsskolen ble grunnlagt som Den frie matematiske skole i 1750, i datidens Christiania, og er dermed Norges eldste skole for høyere utdanning. Den ble stiftet etter initiativ fra Feltmarskalk Hans Jacob Arnoldt, og skulle lære kadettene i faglig kunnskap, med særlig fokus på matematiske fag, og menneskelig dannelse. Etter hvert fikk andre fag, som språk, historie, fekting og dans, større vekt i skolegangen. Siden den gang har skolen forandret seg mye, men har fortsatt stolte røtter i Den frie matematiske skole

Skolegangen for kadettene ved operativ linje innebærer et vidt spekter av fag, fra engelsk og jus til taktikk og ledelse. Det treårige studiet består av flere tverrfaglige emner, og avsluttes med en bacheloroppgave og relevante fagkurs for kadettenes videre tjeneste i Hæren.

Ingeniørkadettene gjennomfører første del av studiet sammen med studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus. Etter halvannet år med grunnleggende fag, spesialiserer kadettene seg i enten militær geografi eller bygg og anlegg. Sistnevnte del av utdanningen foregår i all hovedsak på Linderud leir. Også ingeniørstudiet skriver bacheloroppgave i løpet av siste semester av utdanningsløpet, før de tjenestegjør i Hærens avdelinger.

Hverdagen innebærer omfattende mengder pensum, klasseromsundervisning og plenumsforelesninger, samt sporadiske øvelser med forskjellige fokusområder, fra bataljonsplanlegging til vinterstrid. Etter skoletid engasjerer store deler av kadettmassen seg i ulike deler av Kadettsamfundet, og sørger for et bredt spekter av tilbud for alle som studerer eller jobber på skolen.