löwinnene

Löwinnegruppen er drevet av og for kadettenes bedre halvdeler, samt kvinnelige kadetter på Krigsskolen. Hensikten med gruppen er å bygge relasjoner for de som befinner seg i samme situasjon ved å arrangere sosiale eventer og lignende.

HVORFOR LÖWINNENE?

Eksempler på sosiale eventer er egne löwinnefester, fellestreninger, spillkvelder og samling i forkant av Krigsskolearrangementer. Gruppen blir også brukt til å dele nyttig informasjon om hva som rører seg på og utenfor skolen, med et mål om økt samhold og støttende fellesskap. Det er nyttig å knytte nettverk på denne måten siden det er sannsynlig at mange av Löwinnene blir naboer om vi blir med på flyttelasset når kadettene skal avtjene plikttiden.

HVOR FINNER JEG LÖWINNENE?

Med egen facebookside – KS Löwinnene – er vi lette å få tak i. Det er viktig å informere og rekruttere nye Löwinner hvert år og vi er avhengig av at gruppens medlemmer kommer med innspill for å holde gruppen og det sosiale ved like.

Vi ønsker alle löwinner velkommen til Löwinnegruppa!