08/04/2017 mikkel

Nettverksamling med Norsk Studentidrett

17837079_1498974670135314_184473422_o
­­­
Helgen 24-26 Mars var Eivind Høysæter og Bjarki Brynjarson til Trondheim for å delta på Nettverkssamling i Regi av NSI. (De jobber sammen med høgskoler og universiteter for å arrangere sportslige turneringer og for å støtte opp under norsk studentidrett.) Nettverkssamlinga hadde til hensikt å samle de ulike universitetene og høgskolene i Norge for å dele erfaringer, bli kjent og ha fokus på hvordan en kan organisere og gjennomføre mesterskap og arrangement: Høyst relevant inn mot NAKA 2018!
På fredag ankom de to håpefulle kadettene hotellet, sjekket inn før det relativt fort ble en felles tur for alle sammen ned til Studentersamfundet i Trondheim der det ble omvisning og sosialt samvær.

Lørdagen bestod av foredrag fra både folk som deltok på nettverkssamlingen, men også eksterne. Det ble presentert erfaringer en gjorde seg fra Studentlekene 2017 som ble arrangert av NTNUI i Trondheim. Et betydelig større arrangement enn NAKA, der en hadde opptil 2000 deltakere. Videre fortsatte en med et foredraget av Knut-Erik Dybdal som er gründer av Arctic Race of Norway. Et høyst inspirerende arrangement som viste hva som er mulig å få til, så lenge en har en idé og evne til å gjennomføre. De to neste foredragene handlet i stor grad om hvordan en kan bruke ulike media som Facebook, Instagram og annet under et arrangement. I tillegg var det fokus på å kjenne målgruppen sin og hvordan en kan skape engasjement rundt arrangementet sitt. Det siste foredraget på lørdag var av Jan Spurkeland og handlet om relasjonsledelse og konflikthåndtering. Foredragsholder er en av de fremste på relasjonsledelse i Norge og fikk veldig godt frem hvor effektivt det kan være å ha gode relasjoner for å kunne jobbe bra i team. Lørdagen ble deretter avsluttet med en bankett, der selveste Eivind Høysæter holdt damens tale (Lett).

Søndagen bestod av informasjon om neste studentlek i Sogndal og litt tanker fra NSI om fremtiden. Videre var det workshop resten av dagen der en gruppevis diskuterte ulike problemstillinger med dagens studentleker og arrangementer, som blir gjennomført av de ulike skolene i Norge. På slutten av dagen ble det gjennomført en kort oppsummering før en avsluttet helgen. Kadettene fikk med svært mange nye ideer og tanker om NAKA 2018, sammen med økt kjennskap til norsk studentidrett. Dernest satte en kursen mot Linderud etter en svært bra helg i Trondheim.