01 - Styret Main #1 - 1920x1080 - fade

Vi er kadettsamfundet

Kadettsamfundets formål er å skape et godt miljø blant kadettene på Krigsskolen. Dette oppnår vi gjennom å arrangere fester, faglige og sosialearrangement, utflukter, og gjennom idrettslaget og skoleavisen.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Kadettsamfundets øverste organ, og avholdes årlig i januar/februar. Generalforsamlingen velger nye styremedlemmer, og Styret sitter til neste generalforsamling.

Dette er styret

Styret er ansvarlig for den daglige driften av Kadettsamfundet. Det består av 17 medlemmer.

Styremøter avholdes ca annenhver måned, og referatene fra styremøtene er tilgjengelige i Håkons Hall og på nettsiden.

For oss er det viktig å ha gode og ryddige vedtekter. Disse gir klare retningslinjer, og sørger for at alle i styret har klare arbeidsoppgaver. Det bestemmer enkelt og greit hva Kadettsamfundet er og skal være.

Vedtekter