01 - Styret Main #1 - 1920x1080 - fade

Vi er kadettsamfundet

Kadettsamfundets formål er å skape et godt miljø blant kadettene på Krigsskolen. Dette oppnår vi gjennom å arrangere fester, faglige og sosialearrangement, utflukter, og gjennom idrettslaget og skoleavisen.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Kadettsamfundets øverste organ, og avholdes årlig i januar/februar. Generalforsamlingen velger nye styremedlemmer, og Styret sitter til neste generalforsamling.

Dette er styret

Styret er ansvarlig for den daglige driften av Kadettsamfundet. Det består av 17 medlemmer.

Styremøter avholdes ca annenhver måned, og referatene fra styremøtene er tilgjengelige i Håkons Hall og på nettsiden.

Oliver Eide

President

Pernille Solheim

Vise-president

Ina Emilie Sti Ottesen

Redaktør Forposten

Lisa Sagen

Ass. Red. Forposten

Zoulika Løken-Gheziel

Sekretær

Mia-Synnøve Triumf

Sjef Löwelurken

Tyri Granviken

NK Löwelurken

Axel Calisch

Formann ILKS

Helena Larsen Åstveit

NK ILKS

Astrid Alette Aagaard Laache

Økonomiansvarlig

Brede Brandskognes

Sjef Faggruppen

Audun Bentzrød

Sjef KS Innovasjon

Sverre Andreas Næss

Sjef SPU

Markus Arthur Lervik

KS Finans

Marte Ødegård Aspenes

Formann TEN-Minnefond

Robert Møller Hansen

Sjef Messestyret

Sandra Madelen Sparem

Eksternkoordinator

Adrian Rølvåg

IKT-/Mediaansvarlig

For oss er det viktig å ha gode og ryddige vedtekter. Disse gir klare retningslinjer, og sørger for at alle i styret har klare arbeidsoppgaver. Det bestemmer enkelt og greit hva Kadettsamfundet er og skal være.

Vedtekter