04/04/2017 mikkel

På hjul med veteraner

­

Den 8. mai i år arrangerer igjen Norges Veteranforbund et sykkelritt som heter ”På hjul med veteraner”. Det er et 100 kilometer langt tur ritt fra Kongsvinger til Oslo som har til hensikt å hedre og vise respekt for alle norske soldater som har bidratt for å verne Norges suverenitet i krig, internasjonale operasjoner og FN-misjoner. I tillegg til sykkelritt vil det være en sosial sammenkomst, festmiddag og overnatting på Forsvarets veteransenter på Bæreia.

ILKS ønsker i år å sette sitt preg på arrangementet ved å gjøre det så enkelt som mulig for kadetter og ansatte å delta på rittet ved å organisere treninger før og skyss til Kongsvinger for de som ønsker å delta. Så langt har responsen fra kadettmassen vært meget positiv, og vi er i skrivende stund hele 16 påmeldte kun fra Gram og Sehested, så Krebs, ingeniører og ansatte, kjenn deres besøkelsestid og bli med oss på tur.

Den 5. April kl 15:00 vil ”amatørproffen” og jokern John Aas lede en rolig økt med fokus på elementære sykkelferdigheter som å sykle i felt og å ligge på hjul. Treningen er åpen for alle enten man sykler for første gang, eller har tilbakelagt mangfoldige mil.

Vel møtt!