Av kadetter, for kadetter
SISTE NYTT FRA

kadettsamfundet

Velkommen til Kadettsamfundets nettsider!

Tilskuer på NAKA?

Posted by mikkel on 25/01/2018

Lørdag 3. februar 18:30 – 21:00 er det tilskuerfest i RS!

Arrangementet vil starte med pizza og quiz. For å bli med på pizza, må du vipse 100 kr til Jesper Krogstad (97644198) innen kl 10:00, lørdag 03.02.2018. Det vil ikke være mulig å spise i messa denne dagen på grunn av bankett for atletene.

Etter quizen vil verdens første Krigsskolemesterskap i stridsvogn holdes. Hver skole stiller med et vogncrew som skal forsvare sin skoles ære i en rekke ulike stridsvognsrelaterte oppgaver.

Crewene bes henvende seg til nevnte Krogstad for påmelding.

Det vil bli helt en helt ok premie til vinnerne av quizen, og mengder av annerkjennelse, heder, ære og drikke til alle deltakerne i KSM Stridsvogn.

Åpningsfest for NAKA 2018

Posted by mikkel on 22/01/2018
Tags: 

Torsdag 1. februar blir det åpningsfest på NAKA med tema afterski. Ta derfor på deg ditt heftigeste afterskiantrekk og gjør klar for en bra kveld! Det vil bli kåret en vinner for beste antrekk, og «DJ Dan» sin nære slektning vil komme for å spille konsert. I tillegg vil det også bli arrangert ulike konkurranser og sprell. Baren er åpen fra kl. 20:00!

Generalforsamling

Posted by mikkel on 13/01/2018

styret

Kjære medkadetter!

Snart er det duket for Kadettsamfundets generalforsamling, og at både gamle og nye ansikter skal lede styret videre. Men hva er egentlig generalforsamlingen?

Kadettsamfundets generalforsamling er organisasjonens høyeste organ, og brukes blant annet for å endre vedtekter, styremedlemmers arbeidsoppgaver og generelt gi styret de føringene som er nødvendig for å oppnå Kadettsamfundets formål, nemlig å skape et god miljø blant kadettene på Krigsskolen. Den ordinære generalforsamlingen er årlig, og skal gjennomføres i første kvartal. Det som gjennomgås er årsberetning og reviderte regnskaper for Kadettsamfundet og ILKS, budsjettforslag for kommende periode, innmeldte saker og valg av nye styremedlemmer.

Årets generalforsamling er satt til 26. februar. I nærmeste fremtid vil det legges ut blekker som informerer om de ulike stillingene, og etter hvert også søknadene til de som søker på de ulike vervene. Vi håper at alle som kunne tenke seg et verv sender inn søknad når den tiden kommer, og at dere oppmuntrer de dere mener bør søke til å gjøre nettopp det.

URE-Workshop på T-10

Posted by mikkel on 12/12/2017

3BCB0DDA-C6B1-4547-A515-6DF80FDD23D6.jpeg

Med ny utdanningsreform (URE) på Krigsskolen vil studieløpet bli kortet ned slik at kadettene kan bli tatt opp direkte fra førstegangstjeneste og videregående skole. Krigsskolen blir høyskole, instruktør blir lærer, og kadettene vil få et større ansvar for egen læring. Som en konsekvens av dette vil også Kadettsamfundet stå ovenfor en rekke utfordringer som organisasjon. I dag inviterte derfor Kadettsamfundet til en workshop ved den gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 i Oslo for å planlegge den nye reformen og tiden fremover.

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si hvordan URE vil påvirke skolehverdagen til kadettene, men allerede 23. juli starter et nytt kull under den nye reformen. Det er derfor viktig for oss i Kadettsamfundet å kunne møte realiteten til URE på et tidligst mulig tidspunkt slik at kvaliteten kadettene opplever på skolen fortsetter å holde et høyt nivå.

På workshopen ble det derfor tatt opp problemstillinger som hvordan Kadettsamfundet kan imøtekomme overgangen for å minimere konsekvensen og hvordan Kadettsamfundet kan bidra til å fylle hull som oppstår i forbindelse med ny URE.

Basert på det som kom fram i dag vil Kadettsamfundet sammenfatte forslagene og legge de fram for generalforsamlingen i februar.

KS Innovasjonsdag 2017

Posted by Petter Gillebo on 23/10/2017

Tema for innovasjonsdagen 2017 er Landmaktsutredningen! Hvordan kommer utredningen til å påvirke fremtidige troppssjefer i Hæren, og hva blir veien videre for Hæren?

KS Innovasjon inviterer til en hel dag med foredragsholdere fra FFI, Hærens Våpenskole, Den Finske Krigsskole og forsvarsindustrien v/FSI, Nammo og Kongsberg.

I tillegg vil det også i år være en teknologimesse der forsvarsindustrien stiller ut den nyeste militære teknologien.

Vel møtt!

– KS Innovasjon

Kommende arrangementer

@kadettsamfundet

Møtereferat