POLITISK ENGASJERT? BLI MED I

sikkerhetspolitisk utvalg

Sikkerhetspolitisk utvalg (SPU) er en av de eldste undergruppene av Kadettsamfundet. Gruppens intensjon er å formidle sikkerhetspolitikk til kadetten.

Det neste året vil vi arrangere paneldebatter, foredrag, krisesimulering og mer.

Vi samarbeider med YATA Oslo på flere av våre arrangementer.

MAIL OSS

sikkerhetspolitiskutvalg@gmail.com

STINE MYSAGER

SJEF SPU