NÅR UHELLET ER UTE

ten minnefond

TEN Minnefond ble opprettet til minne for kadett Tom Erling Nilsen som omkom i en snøskredulykke under vinterøvelsen i Setesdal 6. februar 1992. Minnefondet har til formål å bedre situasjonen for Krigsskolens kadetter og ansatte ved invaliditet, eller deres pårørende ved død.

Hva er TEN minnefond?

Minnefondet blir ledet av en formann, som skal forvalte fondet i samsvar med statuttene. Formannen innkaller og leder minnefondets styre i de tilfeller hvor bruk av fondet er aktuelt, og styret initierer selv arbeidet med disponering av fondets midler. Minnefondet trenger ikke å motta en søknad for å disponere midlene, men formannen skal påse at de disponeres i samsvar med statuttenes intensjon. Formannen står også for innsamling av midler til fondet.

JOHN ØYVIND ORMSETH POLDEN

975 03 672

FORMANN TEN MINNEFOND

Hvordan tjener vi penger?

Vi tjener penger gjennom ulike aktiviteter som kadettene styrer selv. Oftest får vi samlet inn penger gjennom innsamlingsaksjoner. Det er ikke uvanlig at kadetter løper Oslo Maraton iført enten uniform eller löwekostyme til inntekt for minnefondet.

Vi tar imot penger på

13975