DETTE ER

tradisjonsbærerne

tradisjonsbærerne er ansvarlig for å ta vare på og videreføre Krigsskolens tradisjoner.
De skal hindre at skoleledelsen forsømmer sine plikter ved å være ”vaktbikkjer”, men ikke nødvendigvis utøvere. Tradisjonsbærerne er et verv som videreføres fra eldste til kommende eldste avdeling på Krigsskolens årsdag 16.desember.
Historie, arrangementer, ritualer og materiell er noe av det tradisjonsbærerne ønsker å bevare. Samtlige på skolen må bidra til å innlemme nye kadetter og ansatte i de tradisjonene vi har, samt sørge for at gode tradisjoner foreviges.

HVORFOR HAR VI TRADISJONSBÆRERE?

Krigsskolen er den eneste avdelingen i Hæren som uavbrutt kan spore sine tradisjoner tilbake til 1750. Våre tradisjoner er synlige både gjennom faste arrangementer og skolens bygningsmasse.
Skolesjefen og instruktører har et spesielt ansvar for å holde tradisjonene i hevd. Kadettene velger selv sine tradisjonsbærere med det samme formål for øye. Med bakgrunn i akademients lange historie knytter det seg mange tradisjoner,
være seg skolens historie, norsk krigshistorie eller andre begivenheter som har blitt tradisjon gjennom årenes løp. Således er det i løpet av et skoleår flere arrangementer og markeringer som er sentrale.

8. MAI - FRIGJØRINGSDAGEN

Krigsskolen markerer frigjøringsdagen etter 2. verdenskrig ved å stille opp hele avdelingen i full stridsutrustning etter de retningslinjer som HM Kong Olav V gav ved
50 års-markeringen for 9. april. Tradisjonsbærerne nedlegger en blomsterkrans eller blomsteroppsats ved minnetavlene, minnelunden og Fleischerbysten. I tillegg blir minnesmerket over kaptein Øyvind Øi på Kaldbakken pyntet med en blomsterkrans.
Kaptein Øi falt i kamp med tyske fallskjermjegere som den første krigsskoleutdannede offiser under 2.verdenskrig.

17. MAI - GRUNNLOVSDAGEN

På partallsår holder tradisjonsbærerne tale ved graven til Oberst Andreas Samuel Krebs på Krist kirkegård. Han er mest kjent for sin innsats i krigen mot svenskene i
1814. Årlig nedlegges en blomsterkrans ved bautaen til ære for oberst og tidligere skolesjef Diderich Hegermann på plenen foran Tollbugata 10. Han skrev Krigsskolens historie i 1796, og var delvis ansvarlig for reorganiseringen av
skolen rundt århundreskiftet. Denne markeringen skjer samtidig som den årlige 17.mai-festen som arrangeres på T10 for kadetter og krigsskoleutdannede offiserer, med eller uten følge.

16. DESEMBER - KRIGSSKOLENS ÅRSDAG

15. desember reiser tradisjonsbærerne til Gjerpen kirke i Skien for å nedlegge en blomsterkrans
på graven til feltmarskalk Hans Jacob Arnold. Han tok initiativet til opprettelsen av Krigsskolen. På selve årsdagen nedlegger presidenten i Kadettsamfundet en blomsterkrans på minnesmerket for oberstløytnant og tidligere skolesjef
Peter Blankenborg Prydz på Akershus festning.

Kai Erik Karlsen

Frederikke Løvenskiold

Mathis Schanche

TRADISJONSBÆRER

Tradisjonsbærerne

Dette er årets tradisjonsbærere.

Frederikke Løvenskiold

Kull Fleischer

Kai Erik Karlsen

Kull Fleischer

Martine Madssen

Kull Aarsæther

Mathis Schanche

Kull Fleischer