DETTE ER

undergruppene

Kadettsamfundet består av syv undergrupper som alle tar for seg ulike aktiviteter på skolen. Sjefene for de ulike undergruppene sitter i Styret og deltar i den daglige driften av Kadettsamfundet.

ALLE KAN DELTA

Alle medlemmer av Kadettsamfundet kan delta og involvere seg i undergruppene. Kadetter som ønsker å etablere nye undergrupper som støtter Kadettsamfundets formål kan søke til Styret om status som midlertidig undergruppe. Om midlertidige undergrupper skal bli en del av Kadettsamfundet blir avgjort på den årlige generalforsamlingen.