12/12/2017 mikkel

URE-Workshop på T-10

3BCB0DDA-C6B1-4547-A515-6DF80FDD23D6.jpeg

Med ny utdanningsreform (URE) på Krigsskolen vil studieløpet bli kortet ned slik at kadettene kan bli tatt opp direkte fra førstegangstjeneste og videregående skole. Krigsskolen blir høyskole, instruktør blir lærer, og kadettene vil få et større ansvar for egen læring. Som en konsekvens av dette vil også Kadettsamfundet stå ovenfor en rekke utfordringer som organisasjon. I dag inviterte derfor Kadettsamfundet til en workshop ved den gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 i Oslo for å planlegge den nye reformen og tiden fremover.

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si hvordan URE vil påvirke skolehverdagen til kadettene, men allerede 23. juli starter et nytt kull under den nye reformen. Det er derfor viktig for oss i Kadettsamfundet å kunne møte realiteten til URE på et tidligst mulig tidspunkt slik at kvaliteten kadettene opplever på skolen fortsetter å holde et høyt nivå.

På workshopen ble det derfor tatt opp problemstillinger som hvordan Kadettsamfundet kan imøtekomme overgangen for å minimere konsekvensen og hvordan Kadettsamfundet kan bidra til å fylle hull som oppstår i forbindelse med ny URE.

Basert på det som kom fram i dag vil Kadettsamfundet sammenfatte forslagene og legge de fram for generalforsamlingen i februar.